Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: UTOPIA :"Så til søs".

Skævinge i år 2020:

Beslutningen om at sikre miljøet ved at realisere afvandingsprojekter for hele Nordsjælland har betydet, at Store Havelse Å er blevet en "aflastningskanal" fra Skævinge og ud til Roskilde Fjord ved Havelse Mølle.

Åen er omdøbt til "Miljøkanalen" og er nu sejlbar i begge retninger.

Dybden er således, at der kan sejles med vikingskibe fra Frederikssund til Skævinge "havn".

I Skævinge havn kan man ligeledes leje mindre eldrevne både til sejlads og fiskeri på Roskilde Fjord.

Ligeledes kan der lejes pramme med elmotor og tømmerflåder.

På denne måde "genopliver" Skævinge vikingetiden, hvor der ifølge danmarkshistorien var forbindelse fra Roskilde Fjord til Skævinge via vandvejen…

En vandmølle eller 2 ville være et festligt indslag undervejs…

Hvordan opnår vi dette?

Prøver at se "Utopia" som en mulig realitet.

Muligheder for vækst.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Økonomi og interesse.

Andre interessenter:

Miljøministeriet, Turistrådet, forlystelsesbranchen, alle naturinteresserede, nabokommuner.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk