Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: Sundhed.

Skævinge i år 2020:

Skævinge plejehjem er omdøbt til "Sundhedsparken". Sundhedsparken befinder sig ved ring 2 og omfatter plejehjem, aflastningspladser, hospice, lægehus, tandlægeklinik, genoptræningscenter og svømmehal.

"Sundhedsparken" fungerer som aflastning for det nye Nordsjællands Hospital i Hillerød, og med de gunstige trafikforbindelser og gode omgivelser er parken blevet et effektivt behandlingssted for specialafdelinger, der med fordel kan ligge uden for det centrale hospital.

Svømmehallen deles mellem plejehjem/behandlingsafdelinger og skole samt af borgerne i lokalsamfundet.

Det altafgørende er at udnytte de specialer, der bør være til stede for at tilbyde unge og ældre behandling på kortest mulig tid under trygge forhold uden transport.

Hvordan opnår vi dette?

Afstemning af behov med kommunen.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Social- og sundhedsministeriet, region Hovedstaden, lægestanden, tandlægeforeningen, hospicer.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk