Din tekst

 

Skævinges historie — kort fortalt

v. Hans Ethelberg, Skævinge lokalhistoriske arkiv

Gennem tiderne har man gættet på, hvad navnet Skævinge kommer fra. Det er almindelig anerkendt, at det forstavelsen ‘skæv-‘ er afledt af det samme ord som skib. Skib kommer oprindelig fra et ord, som betyder ‘en udhulet træstamme’. Stedet Skævinge er formentlig også kaldt op efter noget, der var udhulet. Men hvad det udhulede var, er nok gået i glemmebogen for mere end tusind år siden.

Der har været gættet på, at man har kunnet sejle til Skævinge på Havelse å, og deraf navnet Skibinge, som senere er blevet til Skævinge. Men det er rent gætteri.

Derimod er det ikke gætteri, at der var en anseelig landsby på stedet i middelalderen. Det viser udgravninger. For få år siden udgravede arkæologerne blandt andet et støberi til en kirkeklokke her i byen.

Men siden middelalderen skrumpede Skævinge ind til en ubetydelig landsby. Den blev så lille, at den måtte dele præst med et af nabosognene. Skævinge og Gørløse blev på den måde slået sammen.

Skævingebønderne følte imidlertid ikke, de havde noget til fælles med dem fra Gørløse. Så længe det bare betød, at præsten skulle køre frem og tilbage mellem de to kirker, kunne man være ligeglad. Problemet opstod, da der i 1840-erne skulle oprettes et sogneforstanderskab, hvortil der skulle vælges bønder fra området. Forstanderskabet skulle administrere udgifter til skoler og fattigkassen. Skævingebønderne havde ikke lyst til at dele den slags med "de fremmede" i Gørløse. De skrev under på en protestskrivelse. Men det nyttede ikke noget, og indtil kommunalreformen i 1970, hed kommunen Skævinge-Gørløse kommune.

I 1897 åbnedes Frederiksværk-banen. Skævinge blev stationsby.

Det blev altafgørende for byen. Nu begyndte befolkningstallet at stige, og midt i 1900-tallet var den uden sammenligning den største landsby i området mellem Frederiksværk, Frederikssund og Hillerød.

Derfor er det ikke underligt, at den nye kommune, der blev dannet i 1970, kom til at hedde Skævinge kommune. Nu hørte Strø og Lille Lyngby sogne foruden Gørløse med til kommunen.

Som bekendt blev Skævinge kommune indlemmet i Hillerød 2007.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk