Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: Natur.

Skævinge i år 2020:

Skævinge er omgivet af landbrugsarealer, der til stadighed udvides, efter at det har vist sig, at behovet for landbrugsvarer til eksport er stigende, og landbrug igen er rentabelt.

Hvor det er muligt, er der plantet skov, som medvirker til at beskytte omgivelserne, og i skovene er der anlagt kondistier og forhindringsbaner af hensyn til "folkesundheden".

Rideskoler blomstrer, og et lokalt ride center med mulighed for opvisninger og konkurrencer er under opbygning.

Bombakken er blevet en turistattraktion, hvor der opføres hekse- og troldespil, og hvor der er indrettet en træhytte med mulighed for bespisning. Arkæologisk udgravning med underjordisk rundvisning?

Hvordan opnår vi dette?

Afstemning af behov med kommunen.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Naturstyrelsen, foreninger, nabokommuner.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk