Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: Miljø.

Skævinge i år 2020:

Skævinge går foran med nye miljøtiltag.

Skraldespanden er afløst af den moderne affaldskværn, hvor madaffald komprimeres og bliver til blokke, der indsamles og leveres til det lokale genbrugscenter.

Papiraffald, emballage og lignende kværnes i kværn 2 og genbruges som brænde.

Haveaffald går i kværn 3 og benyttes som kompost.

Regnvand genbruges overalt, hvor dette er muligt.

Regnvand "komprimeres" og kan benyttes til spuling af udendørsarealer, både offentligt og privat.

Alle har en brandslukningsbeholder med komprimeret vand. Kan også benyttes til udendørs havebruser (!).

Brug af emballage er minimeret. Det nye beholdersystem, hvor man kan afhente fødevarer af næsten alle kategorier, har afløst brugen af emballage, er taget i anvendelse. Stregkoderne ved opfyldning sikrer registrering af indkøbsdato og seneste dato for forbrug, og disse data overføres automatisk til køle- og fryseskabe i de private husholdninger.

Hvor emballage stadig er nødvendig, produceres dette af sådanne materialer, at det er vandopløseligt og dermed kan indgå i en genbrugsløsning lokalt.

Hvordan opnår vi dette?

Rådgivning fra miljømyndigheder og – foreninger.

Kommunen:

Indarbejdelse i lokalplaner.

Overordnet kommuneplan.

Andre interessenter:

Miljøministeriet, Hillerød Forsyning A/S, bygherrer.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk