Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: Energiforsyning

Skævinge i år 2020:

Skævinge forsynes udelukkende fra energiformer, der ikke er "synlige" i landskabet. Solfangere er nu blevet en integreret del af alle tage på alle bygninger.

Regnvandsprojektet er nu på et stade, hvor regnvand indsættes overalt, hvor dette er rentabelt, og brugt regnvand føres til rensningscentralen i byens udkant, hvor vandet renses og genbruges, ikke mindst inden for landbrug og industri.

Varmeforsyning sker via det tilsluttede overordnede fjernvarmnet, hvortil der af samfundsmæssige hensyn er tilsynspligt, men hvor der udelukkende betales efter forbrug.

Mange boliger producerer sideløbende jordvarme, hvor overskydende varme indgår i fjernvarmenettet via samlestationen.

Vindmøller etableres udelukkende "offshore" og er dermed ikke tilladt i en radius af 3 kilometer fra et lokalsamfunds bymidte.

Strømforsyning er mange steder overtaget fra el til solenergi, blandt andet ved gadebelysning.

Hvordan opnår vi dette?

Fastholder solidaritetstanken omkring opvarmning.

Udarbejdelse af standardkalkulationer til brug for valg af den rette energi ved alle former for forbrug.

Kommunen:

Strategi for energiforsyning, både varme og el, baseret på ovennævnte.

Analysere sol- og jordvarme over for vindenergi.

Andre interessenter:

Energiministeriet, Hillerød Forsyning A/S, bygherrer, klimabevidste, nabokommuner. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk