Din tekst

Skævinge – et lokalsamfund i udvikling (landsbyvisioner)

Emne: Byudvikling

Skævinge i år 2020:

Skævinge er et samfund, hvor nyt og eksperimentalt forenes med det bevaringsværdige.

Byen består af 3 "ringe" med udgangspunkt i bymidten (ring1), dernæst en ring med institutioner, uddannelse og fritid, og yderst en ring med erhvervsliv og tilkørselsveje.

Skævinge bymidte består af en kerne, hvor et byggeri i form af en ring omkring et torv danner grundlag for specialbutikker, bibliotek, bager, danseskole, kørelærer, nærpoliti, restaurant, café, turistkontor, museum, havnekontor(!), net café etc. Kun fantasien sætter grænser...

Midt på pladsen er der et springvand, drevet af solenergi. Selve pladsen kan overdækkes ved afholdelse af forskellige arrangementer, så som kulturdag, torvedag (hver lørdag), borgermøder og lignende. Overdækningen er udført i kunststof, der automatisk overdækkes ved hjælp af regn- og temperatursensorer.

Al transport fra og til disse butikker sker med offentlige eldrevne minikøretøjer, der ligeledes anvendes til transport fra bymidten og ud til institutioner (ring 2) og erhverv (ring 3).

"Fantasien har ingen grænser": En parkeringskælder i byens udkant med servicecenter for vedligeholdelse af biler?

Hvordan opnår vi dette?

Utraditionel byplanlægning, baseret på behov fra trafikfrit bysamfund.

Udarbejdelse af plan for bymidten med angivelse af bevaringsværdiege bygninger samt den lokaltrafikale forbindelsesstruktur.

Vurdering af kommende forretningsliv i form af specialbutikker.

Kommunen:

Indarbejdelse af emnet i de kommende byplaner for den samlede kommune.

Budgettering af midler til etablering.

Andre interessenter:

Museumsfolk, småhandlende virksomheder, markedsfolk, offentlige myndigheder.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk