Din tekst

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

Skævinge, den 04-06-2019.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-05-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 09-05-2019.

Borgermøde blev afholdt den 09-05-2019 i Hillerød, emne ”Orientering om partshøring af forslag til nyt graveområde nordvest for Skævinge”. Vi deltog ikke. Vi har i nu erfaret, at Hillerød Kommune allerede har indgivet høringssvar omkring emnet til Regionen. Vi kontakter kommunen for at høre om det videre forløb.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 16-05-2019.

Der blev afholdt borgermøde i Hillerød med emnet ”Klimastrategi” den 16-05-2019. Skævinge Lokalråd deltog ikke.

 1. INFORMATION OM VELKOMSTMØDE FOR NYE BORGERE I HILLERØD KOMMUNE DEN 04-06-2019.

Mødet afholdes i Frederiksborg Centret den 04-06-2019 klokken 17:00-18:30. Skævinge Lokalråd deltager ikke.

 1. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD OF HILLERØD KOMMUNE.

Mødet blev afholdt den 22-05-2019 klokken 19:00-21:00 i Brødeskovhallen. Emnet var ”borgerinvolvering”, hvor også lokalrådets rolle blev diskuteret. Kommunen ønsker fortsat involvering fra både lokalråd og borgere.

 1. BORGERTIP.

Vi afventer fortsat informationer om effekten og brugen af Borgertip herom på Kommunens hjemmeside, og vi vil gerne bede borgere kontakte os med både positive og mindre positive oplevelser med Borgertip.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Vi lader sommerfreden sænke sig over land og by og tager fat på emnet ved mødet i september 2019.

 • Vores oplæg
 • Indkaldelse til borgermøde
 • Hvem skal involveres? Arbejdsgruppe? Tidsplan.

 

 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Næsten alle lokalråd (inklusive Skævinge Lokalråd) måtte meddele kommunen, at denne frist ikke kunne overholdes. Kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019.

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Umiddelbart ligner det Arbejdernes Landsbank, som andre lokalråd har gode erfaringer med. Lokalråd Nødebo har allerede skiftet til AL og har sparet mange penge…

 1. CIVITAS SOFTWARE PLATFORM.

Vi har modtaget et forslag til en ny form for hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at informere om byens seværdigheder og begivenheder og andre nyttige oplysninger. Vi kontakter C4 i Hillerød for at høre nærmere om deres syn på dette og et eventuelt samarbejde.

 1. HØRING OM JORDFORBEDRINGSPROJEKT PÅ MELØSEVEJ 27.

Kommunen har oplyst, at en godkendelse af dette projekt ikke falder ind under Planloven, men under Miljøbeskyttelsesloven.

 1. VARSEL OM PÅBUD VEDRØRENDE SEPARATKLOAKERING:

Det varsel, som cirka 90 parceller havde modtaget fra Hillerød Kommune, er nu skriftligt blevet ophævet med brev fra kommunen 😊.

 1. EVENTUELT.

Ingen emner.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 06-05-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-05-2019 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

For god ordens skyld skal det oplyses, at der ikke har været afholdt lokalrådsmøde i april 2019, da det ikke lykkedes at samle mere end 2 lokalrådsrepræsentanter på de udvalgte datoer.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 09-05-2019.

Der afholdes borgermøde i Hillerød med emnet ”Orientering om partshøring af forslag til nyt graveområde nordvest for Skævinge”. Om forslag i Halsnæs og Hillerød kommuner afholdes borgermødet den 9. maj på Regionsgården i Hillerød i tidsrummet 17 - 19.

Der er et begrænset antal pladser og disse fordeles efter først til mølle-princippet. Man kan tilmelde sig til borgermøderne ved at sende en mail med oplysning om navn, deltagerantal og hvilket møde man ønsker at deltage i på mailadressen cru-fp-Raastofplan2020@regionh.dk senest tre dage før mødets afholdelse.

Skævinge Lokalråd forventer, at der på et tidspunkt vil blive afholdt et borgermøde lokalt her i Skævinge, hvis der fra borgernes side vil være interesse for dette.

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 16-05-2019.

Der afholdes borgermøde i Hillerød med emnet ”Klimastrategi” den 16-05-2019 i kantinen på Hillerød Rådhus. Tilmelding er påkrævet. Se nærmere herom i dagspressen. Skævinge Lokalråd deltager ikke.

 1. INFORMATION OM VELKOMSTMØDE FOR NYE BORGERE I HILLERØD KOMMUNE DEN 04-06-2019.

Mødet afholdes i Frederiksborg Centret den 04-06-2019 klokken 17:00-18:30. Skævinge Lokalråd deltager ikke.

 1. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD OF HILLERØD KOMMUNE.

Mødet afholdes den 22-05-2019 klokken 19:00-21:00 i Brødeskovhallen. Indtil videre er kun undertegnede tilmeldt (senest frist for tilmelding: 06-05-2019). Ved mødet skal hvert lokalråd drøfte et emne efter eget valg med politikere/forvaltning. Vi har valgt emnet ”Samarbejde mellem Lokalråd og Kommune”.

 1. BORGERTIP.

Undertegnede har indsendt 2 borgertip i den seneste tid.

Et byskilt var fjernet ved indkørslen til Skævinge fra Strø, hvorfor vi bad om et nyt skilt, og gerne i samme højde som det andet skilt samme sted. Dette vil ikke ske, da man har besluttet kun at anbringe byskilte i højden i højre side, altså dermed kun 1 skilt fremover.

Et dybt hul i asfalten på hjørnet af Hvilegårdsparken og Strøvej blev anmeldt med foto af hullet. Kommunens folk besigtigede stedet, som de opfattede som værende på Strøvej, men her fandt de intet hul. Derfor er hullet (pr. dags dato) ikke lappet, selv om der på svaret fra kommunen stod (og stadig står) ”udført”.

Vi fortsætter dialogen med Kommunen, da vi stadig støtter brugen af Borgertip og afventer informationer herom på Kommunens hjemmeside.

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Så skal vi i gang med processen:

 • Vores oplæg
 • Indkaldelse til borgermøde
 • Hvem skal involveres? Arbejdsgruppe?
 • Hvornår og hvor?
 •  
 1.   PROJEKT ”KOMMENDE ARKITEKTURPOLITIK I HILLERØD KOMMUNE”.

Der var sat en frist for lokalrådenes input hertil den 08-05-2019. Næsten alle lokalråd (inklusive Skævinge Lokalråd) måtte meddele kommunen, at denne frist ikke kunne overholdes, hvorfor kommunen har fastsat en ny frist den 01-10-2019.

 1. BANKKONTO. 

Vi skal skifte bank for at undgå en væsentlig stigning i gebyrerne. Umiddelbart ligner det Arbejdernes Landsbank, som andre lokalråd har gode erfaringer med.

 1. CIVITAS SOFTWARE PLATFORM.

Vi har modtaget et forslag til en ny form for hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at informere om byens seværdigheder og begivenheder og andre nyttige oplysninger. Vi må se at finde tid til et præsentationsmøde med virksomheden.

 1. HØRING OM JORDFORBEDRINGSPROJEKT PÅ MELØSEVEJ 27.

Kommunen har oplyst, at en godkendelse af dette projekt ikke falder ind under Planloven, men under Miljøbeskyttelsesloven.

 1. EVENTUELT.

Der er ikke anmeldt emner.

 

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 12-04-2019

Nyt fra Skævinge Lokalråd: KLIMASTRATEGI.

Lokalrådet har dags dato modtaget følgende mail fra Hillerød Kommune:

”Vi skal have en ny klimastrategi for Hillerød Kommune. Derfor inviteres interesserede borgere til borgermøde torsdag d. 16. maj 2019, kl. 17.30 – 20.00. Mødet holdes i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Der vil være mulighed for at høre inspirationsoplæg med Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Concito, fhv. klimakommissær og klima– og energiminister, mm.

Du vil derefter indgå i klimadialog med andre deltagere i grupper inden for 3 temaer:

1. Klimavenlig transport

2. Sammen om klima – hvad kan vi alle gøre?

3. Hvad kan kommunen gøre? – kommunen som ressourcebevidst virksomhed. 

Der vil være mulighed for at deltage i ét tema. Der er tilmelding til mødet og vil foregå efter princippet ”først til mølle”. Du kan tilmelde dig her. (https://hillerod.nemtilmeld.dk/445/).

Vi byder på lidt at spise, kaffe/te og vand undervejs.

Med venlig hilsen

Louise Colding

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget."

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand

--------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 10-04-2019.

Nyt fra Skævinge Lokalråd: MOTHER EARTH’S DAY.

Skævinge Lokalråd har i dag modtaget følgende mail fra Naturstyrelsen Nordsjælland og Growing Trees Network Foundation:

 

”Naturstyrelsen Nordsjælland og Growing Trees network er gået sammen om at plante en Folkeskov som en del af Skævinge Skov ved Lønsgård. Vedlagt er en invitation til arrangementet som foregår 2. påskedag. I må meget gerne videreformidle denne invitation.”

Invitation til Mother Earth Day d. 22. april kl. 10 - 12 

Moder Jords Dag retter opmærksomheden mod, hvor afhængige vi er af vores jord og at vi sammen vedligeholder den.

Omsorg for jorden er omsorg for hinandendyr, planter, samt næring til en bæredygtig fremtid.

Naturstyrelsen & Growing Trees Network Foundation inviterer danskerne til at plante træer på Mother Earth Day!

Der vil være et par taler, fælles skovsang, påskechokolade-skattejagt, bålpandekager og så kan du håndplante træer.

Der kan doneres træer. Et bidrag muliggør, at vi løfter i flok med plantning af flere Folkeskove.

Vel Mødt!

 

Mød op i Skævinge Folkeskov: Harløsevej mellem nr. 224 og230                      ved Æbelholtdamvej, 3400 Hillerød                             GPS: 55.924167, 12.215428   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skævinge, den 10-04-2019

Nyt fra Skævinge Lokalråd: Arkitekturpolitik

Vi har i dag modtaget følgende mail fra Hillerød Kommune:

”Hillerød Kommune er i gang med at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Politikken skal sætte rammerne for arkitekturen i hele kommunen og den skal blandt andet omhandle, hvilke særlige kulturmiljøer vi skal styrke og bevare i kommunens bysamfund. I den forbindelse vil vi gerne have jeres input til, hvilke særlige arkitektoniske kendetegn og kulturmiljøer I ser i netop jeres område og by?      

 • Er der særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som skal bevares og styrkes i fremtiden?
 • Er der en særlig forbindelse til landskabet og naturen som er væsentlig for områdets/byens identitet?
 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis man ønsker at bygge i jeres bysamfund?
 • Er der byrum eller gader som er vigtige for jeres by og i givet fald hvordan?
 • Hvordan ser I, at jeres lokalområde skal udvikle sig i fremtiden?     

Jeg ser frem til at modtage jeres input senest onsdag den 8. maj 2019.

Med venlig hilsen

 Johan Buus

Arkitekt og byplanlægger

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø

Telefon: 7232 2123”

Skævinge Lokalråd har ikke mulighed for at indsamle/arrangere møde eller på anden måde behandle de forslag, I som borgere i vores dejlige by måtte have til ovenstående inden for denne korte tidsfrist.

Som vi tidligere har nævnt, er vi i gang med at planlægge et borgermøde omkring den nye bymidteplan for Skævinge, og et af punkterne heri vil naturligvis være at tage stilling til en række af ovennævnte spørgsmål, også i samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Vi skal derfor opfordre alle interesserede borgere, der har input til de spørgsmål, der stilles ovenfor, om at sende en mail til <johbu@hillerod.dk senest den 08-05-2019, og meget gerne Cc. til bernt@salzwedell.dk (formand for Skævinge Lokalråd).

Vi regner derefter med, at lokalrådet vil modtage en sammenfatning fra Johan Thomas Buus angående Skævinge, så vi så kan indarbejde i vores oplæg til den kommende bymidteplan for Skævinge.

Vi ser frem til jeres aktive indsats for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen i vores by. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På vegne af Skævinge Lokalråd

Bernt Salzwedell, formand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skævinge, den 01-04-2019.

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-04-2018 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

 

 1. INFORMATION OM BORGERMØDE I HILLERØD DEN 10-04-2019.

Hillerød Kommune afholder borgermøde den 10-04-2019 klokken 17:00-20:00 i Støberihallen. Emne: Udarbejdelse af ny handicappolitik. Tilmelding, der er påkrævet, skal ske senest den 03-04-2019.

 1. AFHOLDT GENERALFORSAMLING DEN 06-03-2019.

Referat er udsendt dags dato. Det var en lille flok, der mødtes: Der var forfald fra 2 bestyrelsesmedlemmer, og ud over den resterende bestyrelse deltag Monica Larsen i kassererens fravær.

 1. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD OF HILLERØD KOMMUNE.

Foreløbig tidsplan: 22-05-2019 klokken 17:00-19:00 i Brødeskovhallen. Emner, som vi ønsker behandlet, skal indleveres til Hillerød Kommune senest den 08-04-2019.

 1. PULJE TIL LOKALRÅDSARBEJDE.

Vi ansøgte om et beløb til udarbejdelsen af bymidteplanen for Skævinge samt til drift af hjemmesiden. Vi har fået bekræftet, at vi modtager i alt DKK 6.500,00 i tilskud til brug i 2019.

 1. BORGERTIP.

Ivan Søderholm Christensen fra Hillerød Kommune har meddelt os, at man arbejder på at få en statistik lagt ud på Hillerød Kommunes hjemmeside, så alle dér kan aflæse antal af borgertip og systemets ”succes-rate”. Vi hører nærmere, når implementeringen finder sted.

Selv om vi i dagspressen har kunnet læse om 2 tilfælde, hvor Borgertip ikke har ført til en konkret løsning på problemerne, er vi som lokalråd bekendt med, at langt de fleste af de indrapporterede borgetip fra Skævinge har ført til en løsning af de indsendte problemer, hvorfor vi fortsat skal appellere alle borgere til at indsende Borgertip til gavn for både byen og for Hillerød Kommune.

 

 1. UDKAST AF OPLÆG TIL NY BYMIDTEPLAN FOR SKÆVINGE.

Så skal vi i gang med processen:

 • Vores oplæg
 • Indkaldelse til borgermøde
 • Hvem skal involveres? Arbejdsgruppe?
 • Hvornår og hvor?

 

 

 1.   EVENTUEL
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk